Pomnik Grunwaldzki

Plac Niepodległości

Pomnik projektu Wojciecha Brzegi, nazywany często pomnikiem Jagiełły, został odsłonięty 19 sierpnia 1911 r. na dzisiejszym Placu Niepodległości (dawniejszym rynku).
Roboty kamieniarskie wykonał Jan Stopka - Czajka z synem Józefem, natomiast figury z brązu odlała krakowska firma Franciszka Kopeczyńskiego.

1925 r. anonimowy fundator ułożył u jego stóp kamienną płytę z napisem "Nieznanemu żołnierzowi". W 1941 r. hitlerowcy kazali rozebrać i zniszczyć pomnik. Dzięki Stanisławowi Kwaśnemu, który podczas rozbiórki ukrył elementy pomnika, w 1948 r. został on odbudowany i postawiony w Parku Miejskim, gdyż na jego dawnym miejscu postawiony był pomnik żołnierzy radzieckich. W 2012 r. pomnik wrócił na Plac Niepodległości.

NAGRODY
REKLAMA