facebook instagram youtube

Zespół Społecznych Szkół Ogólnokształcących w Zakopanem, 13 czerwca, zaprosił na spektakl wpisujący się w obchody „Roku dla Niepodległej” przygotowany przez uczniów szkoły, a wyreżyserowany przez aktora Teatru Witkacego Andrzeja Bieniasa.


Przybyłych gości: wiceburmistrz Agnieszkę Nowak-Gąsienicę, naczelnik Wydziału Kultury UM Joannę Staszak i  naczelnik Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego Annę Król-Józaga przywitała prezes Samodzielnego Koła Terenowego Nr 67 STO w Zakopanem Beata Karp.

Działanie jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Gminy Miasto Zakopane.

(APM)

NAGRODY
REKLAMA