facebook instagram youtube

Savoir-vivre wobec klientów z niepełnosprawnościami

Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia wraz z Biurem Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Zakopane przygotował Projekt „Savoir-vivre wobec klientów z niepełnosprawnościami”. Projekt powstaje w ramach Kampanii Świadomościowej „Mr Blup. Nie oceniaj. Poznaj, by zrozumieć.” Partnerem honorowym projektu jest Fundacja Integracja.

Założeniem projektu jest propagowanie odpowiednich zachowań w kontakcie z klientami, którzy są osobami z różnego rodzaju niepełnosprawnościami lub chorobami. Jak głosi hasło przewodnie projektu: „Znajomość i stosowanie tych zasad jest w dobrym tonie – świadczy o kulturze i profesjonalizmie personelu pracującego w obiekcie”.

Poniżej przedstawiamy pierwsze grafiki.

(APM)NAGRODY
REKLAMA