facebook instagram youtube

VIII Memoriał Zaruskiego

W  dniu 1 marca 2018r. odbył się VIII Memoriał im. gen. Mariusza Zaruskiego w narciarstwie alpejskim. Współorganizatorami naszej szkolnej sportowej imprezy byli: Polskie Koleje Linowe, Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Urząd Miasta Zakopane. Tym razem zawody odbyły się na stoku narciarskim na Gubałówce.

Na szczyt Gubałówki wjechało koleją linowo- terenową 113 zawodników. Startujący zostali podzieleni na kategorie wiekowe oraz kategorie: amator i zawodnik.  Po raz pierwszy w tym roku do rywalizacji dołączyli nauczyciele. Walka jak zawsze była zacięta i pełna emocji. Po zawodach każdy zawodnik otrzymał ciepły posiłek- dziękujemy!

Część oficjalna zawodów rozpoczęła się o godzinie 13.00 w sali gimnastycznej. Naszą sportową imprezę swoją obecnością zaszczycili: Naczelnik Wydziału Oświaty pani Aneta Zwijacz – Kozica, Naczelnik TOPR – u pan Jan Krzysztof, komandor Yacht Klub Polski Zakopane pan Janusz Puchała, pani inspektor Magdalena Bryniczka, pani inspektor Katarzyna Karp oraz pani Marta Łukaszczyk przedstawiciel PKL. W miły nastrój wprowadził nas swym śpiewem szkolny zespół „ Ogniki Radości” pod kierunkiem s. Ewy Keffer. Następnie uczennice kl. VIa Monika Król Muma i Julia Zubek przygotowane przez pana Sebastiana Kłosoka przybliżyły nam sylwetkę naszego patrona gen. Mariusza Zaruskiego, miłośnika białego szaleństwa. Ceremonii dekoracji medalowej najlepszych zawodników dokonali zaproszeni goście. Potem wszystkich uczestników memoriału poproszono do wspólnego zdjęcia.

Pani Dyrektor Elżbieta Konopka serdecznie dziękuje Sponsorom za ogromny DAR SERCA  i ufundowanie nagród rzeczowych dla każdego zawodnika: panu Januszowi Rysiowi prezesowi PKL, pani Marioli Chileckiej przewodniczącej Rady Rodziców, ojcu Antoniemu Klusce proboszczowi parafii pw. Św. Antoniego na Bystrem, p. Lucynie Wolskiej opiekunce Spółdzielni Uczniowskiej „Słodki kącik”, p. Patrycji Łapińskiej, państwu Annie i Józefowi Gąsienica – Mracielnik, p. Joannie Gut, p. Małgorzacie Adamczyk, państwu Gabrieli i Łukaszowi Nawalaniec, p. Małgorzacie Haber, p. Danucie Bukowskiej, państwu  Katarzynie i Pawłowi Pilch, państwu Joannie i Zbigniewowi Hoły, p. Katarzynie Andrzejak, p. Izabeli Jach, p. Małgorzacie Mackelvie, oraz Firmie Alpin Sport, Spółce „Polskie Tatry S.A”, TPN.

Pani Dyrektor wyrazy wdzięczności kieruje również do nauczycieli, wychowawców oraz pracowników szkoły za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w organizację zawodów, w szczególności: p. Aleksandry Gąsienica – Marcinowskiej, p. Małgorzaty Zawadzkiej, p. Teresy Skupień, p. Anny Chowaniec, p. Danuty Barciewicz, p. Bernadety Kurowskiej, p. Moniki Kozieł – Góreckiej, p. Agnieszki Rafacz, p. Sabiny Miś, p. Niny Pawlikowskiej, p. Marcina Szczerby, p. Pawła Serwatowicza.

Wyniki tutaj

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy uczniów, nauczycieli oraz rodziców do udziału w IX Memoriale Zaruskiego 2019!

Tekst i zdjęcia: SP3


NAGRODY
REKLAMA