facebook instagram youtube

Ekologiczne konkursy

Zapraszamy do udziału w ekologicznych konkursach - plastycznym „Oddycham czystym powietrzem” oraz fotograficznym "Żyj, baw się, ODDYCHAJ", które dedykowane są dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich znajdujących się na terenie Gminy Bukowina Tatrzańska, Gminy Poronin oraz Miasta Zakopane.

„Oddycham czystym powietrzem”

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są transport samochodowy, domowe piece grzewcze oraz zakłady przemysłowe. Spalany w piecach węgiel złej jakości, a często nawet śmieci wpływają na toksyczność powietrza, którym wszyscy oddychamy. Skutkiem przebywania w zanieczyszczonym powietrzu są problemy zdrowotne związane z schorzeniami układu krążenia i układu oddechowego.

Tematyka prac konkursowych:

  • Zobrazowanie sposobu mającego na celu zmniejszenie stopnia zanieczyszczeń powietrza lub jego likwidację,
  • Ukazanie źródła zanieczyszczeń powietrza i skutków powodowanych przez te zanieczyszczenia.

Konkurs trwa do 31 marca 2018 roku.

Ogłoszenie wyników odbędzie się po świętach wielkanocnych . Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi trzy prace z każdej z trzech kategorii wiekowych. Oceniane będą przede wszystkim zgodność z regulaminem oraz tematem konkursu oraz pomysłowość i estetyka pracy.

"Żyj, baw się, ODDYCHAJ"

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym “Żyj, baw się, ODDYCHAJ!”, który dedykowany jest dla uczniów szkół podstawowych,  średnich oraz osób dorosłych. 

Tematyka konkursu:

Główne zalożenia:1. Zobrazowanie sposobu mającego na celu zmniejszenie stopnia zanieczyszczeń powietrza lub jego likwidację, 

2. Pokazanie dlaczego warto zadbać o ochronę jakości powietrza,
3. Ukazanie pozytywnych efektów czystego powietrza. 

Głównymi źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza są transport samochodowy, domowe piece grzewcze oraz zakłady przemysłowe. Spalany w piecach węgiel złej jakości, a często nawet śmieci wpływają na toksyczność powietrza, którym wszyscy oddychamy. Skutkiem przebywania w zanieczyszczonym powietrzu są problemy zdrowotne związane z schorzeniami układu krążenia i układu oddechowego.

Konkurs trwa do 29 marca 2018 roku.

Ogłoszenie wyników odbędzie się po świętach wielkanocnych . Komisja konkursowa wyłoni i nagrodzi trzy prace z każdej z trzech kategorii. Oceniane będą przede wszystkim zgodność z regulaminem oraz tematem konkursu oraz pomysłowość i estetyka pracy.

NAGRODY
REKLAMA