facebook instagram youtube

OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU PRACOWNIKÓW

Zakopane, dnia 12.02.2018 r.

   OGŁOSZENIE O POSZUKIWANIU PRACOWNIKÓW

Szanowni Państwo!

ZAKOPIAŃSKIE CENTRUM KULTURY informuje, że nasza instytucja prowadzi rekrutację osób na wolne stanowiska ds. organizacji imprez oraz  ds. promocji.  Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do składania ofert na w/w stanowiska pacy.

 Kandydaci zainteresowani pracą przy organizacji imprez oraz wydarzeń
o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i sportowym
powinny posiadać następujące umiejętności:

- zaangażowanie oraz dobra organizacja pracy własnej,

- podstawowa umiejętność obsługi programów komputerowych tj. Woord, Excel, Outlook,

- łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy zespołowej,

- samodzielność, systematyczność oraz dyspozycyjność,

- otwartość i komunikatywność,

- znajomość j. angielskiego.

Kandydaci zainteresowani pracą w dziale promocji powinny posiadać następujące umiejętności:

- dobra znajomość obsługi komputera,

- dobra znajomość j. angielskiego,

- umiejętność tworzenia tekstów  tzw. „lekkie pióro”,

- zdolności analitycznego myślenia,

- umiejętność pracy pod presją czasu,

- inicjatywę i kreatywność.

Mile widziane doświadczenie w pracy na podobnych stanowiskach

Oferujemy zawarcie pierwszej umowy  na czas określony z możliwością zawarcia w przyszłości umowy o pracę na czas nieokreślony.

CV oraz list motywacyjny prosimy składać do dnia 05.03.2018r. w siedzibie Zakopiańskiego Centrum Kultury przy ul. Kościeliskiej 7, od poniedziałku do piątku
w godzinach 900-1700, lub na adres e-mail: finanse2@promocja.zakopane.pl.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i szczegółowe CV powinny być podpisane oraz opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2016 poz. 902).

NAGRODY
REKLAMA