facebook instagram youtube

Zapraszamy po odbiór sadzonek!

Burmistrz Miasta Zakopane wraz z Dyrektorem Tatrzańskiego Parku Narodowego zapraszają mieszkańców Zakopanego w dniu 21.04.2018 r. (sobota) w godz. 1000-1200 do obioru sadzonek roślin w ramach akcji edukacyjnej sadzenia drzew i krzewów rodzimych w Zakopanem.

Sadzonki drzew i krzewów będzie można odebrać na terenie Dolnej Równi Krupowej w rejonie parkingu Urzędu Miasta Zakopane w zamian za kupony otrzymane wcześniej w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Wojdyły 25 (Olcza) w Zakopanem. Dodatkowo, organizowane będą konkursy ekologiczne dla dzieci, w których nagrodami będą sadzonki roślin.

W dniu 23.04.2018 r. (poniedziałek) w godz. 800-1400 zapraszamy uczniów zakopiańskich szkół do wzięcia udziału w lekcjach edukacyjnych prowadzonych przez pracowników TPN i pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Zakopane, podczas których będzie można dowiedzieć się ciekawostek na temat zasad sadzenia rodzimych gatunków roślin.Ponadto, w tym samym dniu mieszkańcy zakopiańskich wspólnot mieszkaniowych, którzy wcześniej zadeklarowali chęć wzięcia udziału w akcji, będą mogli posadzić rośliny wokół bloków, zgodnie z otrzymanymi zasadami sadzenia.

Serdecznie zapraszamy.

NASZA AKCJA MA NA CELU DODATKOWO PODNIESIENIE ŚWIADOMOŚCI SZKODLIWOŚCI PALENIA ODPADÓW W PIECACH PRZYDOMOWYCH I ZAPRZESTANIA TEGO NIECHLUBNEGO PROCEDERU:

  • Oprócz węgla i drewna można w nich spalić wszystko, łącznie ze śmieciami. Niestety ten niechlubny proceder jest w Polsce powszechny. Statystyki pokazują, że w aż 30% gospodarstw domowych w naszym kraju dochodzi do notorycznego spalania odpadów. Podczas tego zjawiska do atmosfery dostaje się  wiele bardzo wiele szkodliwych dla zdrowia substancji:
  • Wszyscy mamy wpływ na to jak dużo tych szkodliwych substancji powstaje, decyduje o tym co i w jakich kotłach spalamy.
  • Spalanie śmieci jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym, powoduje powstawanie smogu i zanieczyszczeń chemicznych. Jest zabronione prawem, grożą za nie wysokie kary.
  • Postępujmy nowocześnie i mądrze, zgodnie z wymaganiami środowiskowymi żebyśmy żyli zdrowo i NIE PALMY ŚMIECI !!!
    a w szczególności: kartonów np. ze sklepu, kawałków drewnianych mebli, parkietów, ram okiennych, foli i butelek plastikowych.
  • spalając plastik powstaje rakotwórcza i mutagenna substancja z grupy WWA- benzo(a)piren.
  • paląc klejone lub lakierowane, impregnowane  drewno, płyty  powstaje arszenik,
  • paląc kolorowe kartony i kolorowe gazety również powodujemy powstawanie wielu szkodliwych substancji chemicznych.
NAGRODY
REKLAMA