facebook instagram youtube

Zakopane w czołówce turystycznych atrakcji Małopolski

W Małopolsce znów padł rekord turystyczny – w zeszłym roku nasz region odwiedziło 14,9 mln osób, czyli o milion więcej niż w 2015 roku. Drugim najbardziej atrakcyjnym miejscem w województwie zaraz po Krakowie jest Zakopane, które niezmiennie utrzymuje się w czołówce tego rankingu.

Jak wynika z raportu „Badanie Ruchu Turystycznego w Województwie Małopolskim w 2016 roku” odwiedzający krajowi pytani o najbardziej atrakcyjne miejsca w województwie małopolskim wskazywali najczęściej na Kraków (67% ankietowanych). W drugiej kolejności wymieniano Zakopane (46%), a następnie „góry” (26%), Kopalnię Soli w Wieliczce (18%) oraz Krynicę Zdrój (12%). Kraków i Zakopane utrzymują swoje czołowe miejsca w hierarchii atrakcji, umocniła się natomiast pozycja „gór”, które odebrały Wieliczce trzecią pozycję w hierarchii atrakcji.

Także wśród osób odwiedzających z zagranicy Zakopane jest drugą po Krakowie największą atrakcją naszego regionu z wynikiem 27%. A „góry” zajęły szóste miejsce (15%).

Te i inne dane zawiera najnowszy raport z badania ruchu turystycznego w województwie małopolskim przygotowany przez Urząd Marszałkowski. Można się z nim zapoznać na stronie https://www.malopolska.pl/aktualnosci/turystyka/rekordowa-liczba-turystow-w-malopolsce

Źródło: UMWM/www.malopolska.pl

NAGRODY
REKLAMA