facebook instagram youtube

Kolejny sukces Zakopanego - dofinansowanie na remont dworca PKP

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego ogłosił wyniki konkursu na środki unijne przyznawane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Zakopane otrzymało dotację w wysokości 9,7 mln złotych w ramach działania 7.2.4. transport kolejowy – infrastruktura dla obsługi podróżnych.

- Dzięki decyzji zarządu Województwa, Zakopane ma już pełne środki na remont budynku dworca kolejowego. Jest to jedno z najważniejszych i najtrudniejszych przedsięwzięć, nad którym pracujemy – mówi Burmistrza Miasta Zakopane Leszek Dorula.

W ramach projektu wyremontowany zostanie budynek dworca w części związanej z obsługą pasażerów, odnowiona zostanie brama wejściowa z neonem PKP Zakopane, a także powstanie trzypoziomowy parking Park & Ride, z kilkoma stanowiskami do ładowania samochodów elektrycznych oraz stojakami na rowery.

Jeden dworzec, trzy dofinansowania

We wrześniu 2017r. Zakopane otrzymało 5,2 mln złotych na modernizację budynków dworca z poddziałania 6.1.1. Ochrona i opieka nad zabytkami. W ramach tego projektu przewidziane jest utworzenie w budynku dworca kolejowego nowoczesnej biblioteki multimedialnej, a w sąsiadującej dawnej przychodni, informacji turystycznej i przestrzeni dla Zakopiańskiego Centrum Kultury.

Kolejne otrzymane właśnie dofinansowanie w wysokości 9,7 mln złotych z poddziałania 7.2.4. Infrastruktura dla obsługi podróżnych, umożliwi rozpoczęcie inwestycji. Jeszcze w listopadzie 2017 r. planowane jest ogłoszenie przetargu na roboty budowlane.

- Złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie w kwocie 11,5 mln złotych na przebudowę placów przy budynkach dworca wraz z przebudową Ronda Armii Krajowej i budową nowego połączenia drogowego od ulicy Szymony. Wniosek ten jest obecnie na końcowym etapie oceny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego – podkreśla Zastępca Burmistrza Wiktor Łukaszczyk.

NAGRODY
REKLAMA