facebook instagram youtube

Posiedzenie Rady Programowej Zakopiańskiego Centrum Kultury

W dniu 28 stycznia 2017 roku w siedzibie Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego w Zakopanem odbyło się posiedzenie Rady Programowej Zakopiańskiego Centrum Kultury.

W posiedzeniu udział wzięli członkowie Rady Programowej ZCK w składzie: 

 • Urszula Dubowska – scenarzysta, reżyser, dziennikarz TVP Kultura
 • Zofia Gołubiew – historyk sztuki, b. dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie
 • Dr Dorota Grubba-Thiede – rzeźbiarka, doktor nauk humanistycznych w zakres nauk o sztuce – Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie
 • Marek Król Józaga – projektant, z-ca dyrektora Zespołu Szkół Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem
 • Agnieszka Nowak-Gąsienica – Z-ca Burmistrza Miasta Zakopane
 • prof. Adam Myjak – artysta rzeźbiarz, Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
 • Lidia Rosińska-Podleśny – rzeźbiarka, z-ca dyrektora do spraw artystycznych Zakopiańskiego Centrum Kultury 
 • Joanna Staszak – Naczelnik Wydz. Kultury i Popularyzacji Zakopanego w UM Zakopane
 • Marek Szala – artysta rzeźbiarz, grafik

W posiedzeniu, oprócz członków Rady Programowej ZCK, udział wzięli:

 • Beata Majcher – dyrektor ZCK
 • Maciej Wojak – pełnomocnik dyrektora ds. programowych ZCK
 • Adam Zaleski – koordynator ds. organizacji imprez i działań promocyjnych ZCK
 • Małgorzata Wonuczka-Wnuk – pracownik galerii Czerwony Dwór

Gości powitała pani Agnieszka Nowak-Gąsienica, wiceburmistrz Miasta Zakopane. Następnie pani Beata Majcher, dyrektor Zakopiańskiego Centrum Kultury, zaprezentowała działania Zakopiańskiego Centrum Kultury w roku 2016 oraz plany na rok 2017. Pani Lidia Rosińska-Podleśny przypomniała zaakceptowany wcześniej plan wystaw Miejskiej Galerii Sztuki im. Wł. hr. Zamoyskiego, a pani Małgorzata Wonuczka-Wnuk przedstawiła plan działań galerii Czerwony Dwór. Natomiast pani Joanna Staszak streściła plany modernizacji zabytkowego budynku Czerwonego Dworu. Ostatni z prelegentów, pan Maciej Wojak, opowiedział o powstającym kinie studyjnym. 

Na zakończenie obrad Rada Programowa ZCK podjęła uchwałę.

NAGRODY
REKLAMA